แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.160.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,570,547

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ข้อมูล OIT ปี 2565 

ข้อมูล OIT ปี 2565
ลิงค์  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    01. โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    02. ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    03. อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    05. ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    07. ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    08. Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    09.Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
    10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    16. รข้อมุลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    17. รายงานผลการสำรวจความพึงพิใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
    18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
    25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    33. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการท
    34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    36. การประมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตราฐานทางจริยธรรม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจร
    42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
One Stop Service (OSS)
อิเล็กทรอนิกส์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.