แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.160.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,570,488

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายประเสริฐ กรวยสวัสด์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน


นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน


นายบรรจง ทองดีนอก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน


นายสุรศักดิ์ บัวรุ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสุริยนต์ ประจง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายภานุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสมบูรณ์ การบรรจง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายจำลอง บรรจงนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายทศ ขาวกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายบรรจง ทองดีนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายมานะ ทองดีนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายเดชาวัด รื่นกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายสัมฤทธิ์ การถาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายวิโรจน์ บรรจงนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
One Stop Service (OSS)
อิเล็กทรอนิกส์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.