ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.26.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,693,528

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

            

                           ข้อมูลทั่วไป
 
                 1) ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ห่างจากจังหวัด 74 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบัวใหญ่ ห่างจากอำเภอบัวใหญ่ 14 กิโลเมตร  
2) เนื้อที่                มีเนื้อที่ทั้งหมด 17,618.75 ไร่ หรือ 28.19 ตารางกิโลเมตร
                                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
                                ทิศใต้                     ติดต่อกับ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา
                                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ ตำบลโนนประดู่ กิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
                                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลคูขาด         อำเภอคง               จังหวัดนครราชสีมา
        3) ภูมิประเทศ    เป็นที่ราบสลับที่สูงเป็นดินร่วนปนทราย    เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ มีทุ่งนา สลับป่าละเมาะ  
             4) จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
               จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้แก่
                       - หมู่ที่ 1    บ้านทองหลางน้อย
                       - หมู่ที่ 2    บ้านบ้านศรีรักษา
                       - หมู่ที่ 3    บ้านบ้านน้ำบ่า
                       - หมู่ที่ 4    บ้านบ้านกู่
                       - หมู่ที่ 5    บ้านบ้านดอนตะหนิน
                       - หมู่ที่ 6    บ้านดอนกุดตะโพธิ์
                       - หมู่ที่ 7    บ้านดอนรี
                       - หมู่ที่ 8    บ้านกระเบื้อง
                       - หมู่ที่ 9    บ้านโนนนางาม
                       - หมู่ที่ 10   บ้านโคกน้อย
                       - หมู่ที่ 11   บ้านโคกสะอาด
                       - หมู่ที่ 12   บ้านกรวย
                       - หมู่ที่ 13   บ้านเกาะ
             5) ประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอดอนตะหนิน จำนวนทั้งสิ้น 4,280 คน แยกเป็นชาย 2,080 คน หญิง 2,200 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย   150.45คน / ตารางกิโลเมตร   และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 984 ครัวเรือน
                   
                 สภาพทางเศรษฐกิจ
                1) อาชีพ              
-         เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่
                2) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                    ปั๊มน้ำมัน 1   แห่ง
                    โรงสี 19   แห่ง
                    ร้านค้า 32   แห่ง

                                       

ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download