แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.160.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,570,496

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

 

                    สถานภาพทางสังคม 
 
       การศึกษา
                                - โรงเรียนประถม 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
2. โรงเรียนบ้านกู่
3. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
4. โรงเรียนบ้านโคกน้อย
         สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                 - วัด/สำนักสงฆ์          6       แห่ง
1. วัดศรีสุภณ (บ้านทองหลางน้อย)
2. วัดศรีจันทร์เจริญธรรม (บ้านกู่)
3. วัดน้ำบ่าวนาราม
4. วัดศิริมงคล (บ้านโนนนางาม)
5. วัดบ้านกระเบื้อง (บ้านกระเบื้อง)
6. วัดศิริมงคลชัย (บ้านโคกสะอาด)
                                - โบสถ์  4 แห่ง
       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตำรวจ 1              แห่ง
       การสาธารณสุข
            1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข      จำนวน 3 คน
            2) อสม.                           จำนวน 76 คน
 

 

ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
One Stop Service (OSS)
อิเล็กทรอนิกส์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.