แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.231.217.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,887,232

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันที่ 18 และ 21 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เพื่อบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบ้านน้ำบ่า หมู่ที่ 3 เพื่อใช้อุปโภคและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อบต.ดอนตะหนินขอขอบพระคุณ อบต.บัวใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือสนันสนุนรถบรรทุกน้ำในครั้งนี้
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ร่วมกิจกรรมงานบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2566 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสระใหญ่
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ดอนตะหนินเกมส์ ครั้งที่ 18” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีประชาชน เยาวชน ทั้ง 13 หมู่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ***สามารถดูและดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน เข้ารวมรับฟังการประชุมและเสนอปัญหาของชุมชน
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลดร้อน ตาม”โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของหมู่ที่ 12 บ้านกรวย ตำบลดอนตะหนิน ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกครบ 100% (ครบทุกหลังคาเรือน) และมีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้องตามหลักวิธี
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565” โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันเรืออีโปงหรือเรือยาง (กระบะผสมปูน) ของเด็กและเยาวชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนตะหนิน ณ วัดน้ำบ่าวนาราม บ้านน้ำบ่า หมู่ที่ 3
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชินกฤต นรมาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมทีมขับเคลื่อนทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนและการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. สภาฯ อบต.ดอนตะหนิน เจ้าหน้า ลูกจ้าง อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดูร่มรื่นและสวยงาม
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2525 ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดประชุมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานกองทุนฯ เป็นประธาน ในการประชุม และได้มีตัวแทนจาก หน่วยงาน องค์กร ชมรม ต่างๆ เช่น รพ.สต. ทองหลางน้อย ศพด.ทองหลางนัอย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนตะหนินชมรม อสม. ตำบลดอนนะหนิน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน จำนวน ๒๓ ครัวเรือน เนื่องจากเส้นทางหลักถูกตัดขาด ไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านได้
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดศรีสุภณ บ้านทองหลางน้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่ออบรมให้ความรู้กับอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.), ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน โดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์อำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้มอบวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาฯ เพื่อที่จะได้นำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลางน้อย ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาพัฒนาปศุสัตว์ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอาสาที่จะปฎิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. รพ.สต.ทองหลางน้อย อสม. ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน ณ บริเวณรอบหนองระเริง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานกองทุนฯ เป็นประธาน ในการประชุม ได้มีหน่วยงาน องค์กร ชมรม ต่างๆ เช่น ท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ ผู้แทน รพ.สต. ทองหลางน้อย ศพด.ทองหลางนัอย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน ชมรม กำนัน อสม. ตำบลดอนนะหนิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะหนิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะหนิน เพื่อคัดเลือกประธานชมรม คณะทำงาน และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานของชมรมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วย ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน มีนายทองศูนย์ พรมมานอก รองนายกฯ เป็นประธานเปิดพิธี และมีผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลำห้วยบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ แก้ปัญหาสระตื้นเขิน หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวาหรือวัชพืชต่าง ๆ ตลอดจนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และมีความสุข อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมปลูกผังคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและกลไกของภาครัฐในการบริหารงานอย่างใส มีการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏฺบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าทีี่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จำนวน 39 คน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.