แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.207.160.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,570,445

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน 
ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน
ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน  
     การใช้ประโยชน์จากโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประโยชน์ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT ของชุมชน0000-00-00เปิดอ่าน
     นโยบายการบริการอย่างทั่วถึงกับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน0000-00-00เปิดอ่าน
     แบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ประจำปี 25530000-00-00เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม0000-00-00เปิดอ่าน
     หนังสือติดตามกรรมการบริหารศูนย์เน็ต กสทช0000-00-00เปิดอ่าน
     รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน0000-00-00เปิดอ่าน
     รูปแบบการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559)0000-00-00เปิดอ่าน
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน0000-00-00เปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ ประจำปี พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ ประจำปี พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนฝากธนาคาร ของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน0000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบการใช้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเทอร์เน็ตศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน0000-00-00เปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ ประจำปี พ.ศ.25560000-00-00เปิดอ่าน
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
One Stop Service (OSS)
อิเล็กทรอนิกส์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.