แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
2728 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.143.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,744,297

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลดร้อน ตาม”โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของหมู่ที่ 12 บ้านกรวย ตำบลดอนตะหนิน ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกครบ 100% (ครบทุกหลังคาเรือน) และมีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้องตามหลักวิธี
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565” โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันเรืออีโปงหรือเรือยาง (กระบะผสมปูน) ของเด็กและเยาวชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนตะหนิน ณ วัดน้ำบ่าวนาราม บ้านน้ำบ่า หมู่ที่ 3
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชินกฤต นรมาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมทีมขับเคลื่อนทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนและการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. สภาฯ อบต.ดอนตะหนิน เจ้าหน้า ลูกจ้าง อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดูร่มรื่นและสวยงาม
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2525 ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดประชุมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานกองทุนฯ เป็นประธาน ในการประชุม และได้มีตัวแทนจาก หน่วยงาน องค์กร ชมรม ต่างๆ เช่น รพ.สต. ทองหลางน้อย ศพด.ทองหลางนัอย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนตะหนินชมรม อสม. ตำบลดอนนะหนิน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน จำนวน ๒๓ ครัวเรือน เนื่องจากเส้นทางหลักถูกตัดขาด ไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านได้
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดศรีสุภณ บ้านทองหลางน้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่ออบรมให้ความรู้กับอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.), ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน โดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์อำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้มอบวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาฯ เพื่อที่จะได้นำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลางน้อย ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาพัฒนาปศุสัตว์ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอาสาที่จะปฎิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı