แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,746,199

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะหนิน และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของนายดัด ประจิตร ที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนรี ที่ประสบปัญหาด้านการมีไฟฟ้าใช้ เพื่อที่ทางหน่วยงานจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลางน้อย คณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตะหนินทั้ง ๔ แห่ง ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกับนักเรียน เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณภายในบริเวณ วัด บ้าน และโรงเรียน
วันอังคารที่ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. ปิด คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณภายในสำนักงาน และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินโดยรอบ 
วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน  
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ไ้ด้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะหนิน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทองหลางน้อย พระสงฆ์ คณะครู นักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน ผู้นำชุมชน อสม. ได้ร่วมทำกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ใส่ทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ภายในชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและประเพณีวันสงกรานต์ มีนางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้สูงอายุทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในเขตตำบลดอนตะหนินเข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมรำวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะหนิน ทุกท่าน ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้มอบเงินช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ในตำบลดอนตะหนิน ให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยมี นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางโชติกา สาอุตม์ นายก อบต.ดอนตะหนิน ได้มอบหมายให้ นางสาวอรทัย ไชยนอก นักวิชาการสาธารณสุข มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพแก่ครอบครัวของ นายอนุชา พันทกัน อายุ ๔๑ ปี อาศัยอยู่ ม.๑๑ บ้านโคกน้อย ซึ่งเป็นครัวเรือนที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะฯได้รับสิทธิ์การคุ้มครองกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต โดยทางหน่วยงานได้มอบเงินดังกล่าวแก่ญาติของผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๘๐ บาท

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı