แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,746,173

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
          วันที่ 12 - 15 ธ.ค.2560 นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน ได้นำคณะทีมงาน สสส.อบต.ดอนตะหนิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม" (TANAP) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาชุมชนในตำบลดอนตะหนิน ณ อบต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
          วันอังคารที่ 28 พ.ย. - วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60 นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน ซึ่งมีนโยบายและให้การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะเพื่อการออมและคุ้มครองชีวิตทุกคนในครัวเรือนทั้ง 13 หมู่บ้าน ต.ดอนตะหนินอย่างต่อเนื่อง เห็นผลลัพธ์ทำให้ปริมาณขยะในบ้านเรือนและหมู่บ้านลดลงเป็นอันมากจนแทบไม่มีขยะในหมู่บ้าน เนื่องจากทีมงานจัดการขยะของอบต.เข้มแข็ง ประชาชนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
          วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายก อบต.ดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleanning Day) ประจำปีงบประมาณ 2561ได้ทำความสะอาดโดยรอบ อบต.ดอนตะหนิน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่
          วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายก อบต.ดอนตะหนิน เป็นประธานเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ปรับภูมิทัศน์ลำห้วยในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนชาวตำบลดอนตะหนินร่วมกิจกรรมฯ ณ ลำห้วยวังชมพู จุดบ้านกระเบื้อง - ดอนรี และบ้านทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
          วันที่ 16 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. อบต.ดอนตะหนินร่วมกับ จิตอาสา ตำบลดอนตะหนิน จัดกิจกรรม "ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ดอนตะหนิน
           วันพุธที่ 15 พ.ย.2560 เวลา 14.00 น. อบต.ดอนตะหนินร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ ได้ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าดับที่บ้านน้ำบ่า ม.3 ต.ดอนตะหนิน เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยแก่ประชาชนในยามค่ำคืน รวมทั้งดูแลรักษาผลผลิตข้าวเปลือกด้วย จนสำเร็จเรียบร้อยไฟฟ้าสว่างไสวตามปกติ ขอบคุณท่านรองผจก.ใหญ่ธนาสิทธิ์ ฯและทีมงานแก้ไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง
          วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. อบต.ดอนตะหนิน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมีนายชัยยศ บึงอำพันธ์ ผู้แทนนายอำเภอบัวใหญ่ เป็นเกียรติร่วมเข้ารับฟังการประชุมด้วย และนางโชติกา สาอุตม์ นายก อบต.ดอนตะหนิน ได้มอบถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อไปติดตั้งในที่ชุมชนสำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัยร่วมกันในชุมชน
          วันจันทร์ที่ 13 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน ได้ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบใหม่ปี 2560 การลงทะเบียนตลาดประชารัฐ การบริหารจัดการขยะ การบริหารพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลดอนตะหนิน ภายใต้นโยบายการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเตรียมเดินหน้าการพัฒนาในทุกๆด้าน
          วันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60 นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน ซึ่งมีนโยบายและให้การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะเพื่อการออมและคุ้มครองชีวิตทุกคนในครัวเรือนทั้ง 13 หมู่บ้าน ต.ดอนตะหนินอย่างต่อเนื่อง เห็นผลลัพธ์ทำให้ปริมาณขยะในบ้านเรือนและหมู่บ้านลดลงเป็นอันมากจนแทบไม่มีขยะในหมู่บ้าน เนื่องจากทีมงานจัดการขยะของอบต.เข้มแข็ง ประชาชนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
          วันพุธที่ 25 ต.ค.2560 เวลา 16.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนินนำทีมงานดอนตะหนินทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอบัวใหญ่ให้ร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองประดับสายดำเพื่อประกอบในพิธีถวายดอกไม้จันทน์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 จนเสร็จก่อนเวลา 19.00 น.จนได้รับคำชมจากท่านนายอำเภอบัวใหญ่ ที่วัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı