แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,746,233

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
          วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 วลา 08.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวดอนตะหนินที่มีจิตอาสาได้นำดอกดาวเรืองและต้นดาวเรือง ไปมอบให้วัดประชานิมิตร เพื่อประดับในงานพิธี และได้ร่วมทำความสะอาด จัดสถานที่บริเวณวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพิธี ณ วัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่
          วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ส.อบต. ตำบลดอนตะหนิน ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช)ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
          วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน และคณะกรรมการกองทุนสปสช.อบต.ดอนตะหนินให้การต้อนรับท่านสสอ.พงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา ประธานประเมินกองทุนสปสช.และคณะ เพื่อรับการประเมินกองทุนฯ เป็นไปด้วยดี
          วันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินพร้อมทีมงาน ได้ออกรับซื้อขยะทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลดอนตะหนิน ประจำเดือนกันยายน และมอบต้นดาวเรืองให้กับสมาชิกธนาคารขยะเพื่อไปปลูก โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดียิ่ง  
          วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ ได้เป็นประธานเปิด "ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ตำบลดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ ริมถนนสายโนนตาเถร - ดอนตะหนิน (บริเวณบ้านกู่) โดยชาวบ้านในตำบลดอนตะหนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้นำสินค้าทางการเกษตร สินค้า O-TOP มาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้กับผู้สัญจรผ่านไปมา  
     วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ ได้เป็นประธานเปิด "ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ตำบลดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ ริมถนนสายโนนตาเถร - ดอนตะหนิน (บริเวณบ้านกู่) โดยชาวบ้านในตำบลดอนตะหนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้นำสินค้าทางการเกษตร สินค้า O-TOP มาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้กับผู้สัญจรผ่านไปมา
     วันนี้ที่ 28-31 ส.ค.60 เวลา 08.30 น. ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินได้จัดทำโครงการธนาคารขยะเพื่อการออมและคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือน รวม 13 หมู่บ้าน มีประชาชนให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการโดยคัดแยกขยะมาขายและนำเงินฝากออมไว้กับกองทุนและคุ้มครองเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตามระเบียบกองทุน
        วันพุธที่ 30 ส.ค.60 เวลา 09.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน พร้อมด้วยทีมงานรองนายกฯ ปลัด และเจ้าหน้าที่ไปมอบดอกไม้จันทน์ที่อบต.ดอนตะหนินจัดทำและครบจำนวนแล้วผ่านปลัดอำเภออาวุโสผู้แทนท่านนายอำเภอบัวใหญ่ ณ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
      วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนตะหนิน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด ประชาชนสุขอนามัยดี ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลดอนตะหนิน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านสะอาด ตำบลสะอาด และอำเภอสะอาดต่อไป
     วันศุกร์ ที่ 25 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มอบหมายให้รองนายกฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะหนิน พร้อมทีมครูฝึกตำบลดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติไปสู่วิถีชีวิต ณ บ้านดอนตะหนิน ม.5 ต.ดอนตะหนิน โดยชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı