แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 2829 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กันยายน 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.237.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,460,152

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
     วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ ได้เป็นประธานเปิด "ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ตำบลดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ ริมถนนสายโนนตาเถร - ดอนตะหนิน (บริเวณบ้านกู่) โดยชาวบ้านในตำบลดอนตะหนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้นำสินค้าทางการเกษตร สินค้า O-TOP มาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้กับผู้สัญจรผ่านไปมา
     วันนี้ที่ 28-31 ส.ค.60 เวลา 08.30 น. ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินได้จัดทำโครงการธนาคารขยะเพื่อการออมและคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือน รวม 13 หมู่บ้าน มีประชาชนให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการโดยคัดแยกขยะมาขายและนำเงินฝากออมไว้กับกองทุนและคุ้มครองเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตามระเบียบกองทุน
        วันพุธที่ 30 ส.ค.60 เวลา 09.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนิน พร้อมด้วยทีมงานรองนายกฯ ปลัด และเจ้าหน้าที่ไปมอบดอกไม้จันทน์ที่อบต.ดอนตะหนินจัดทำและครบจำนวนแล้วผ่านปลัดอำเภออาวุโสผู้แทนท่านนายอำเภอบัวใหญ่ ณ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
      วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนตะหนิน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด ประชาชนสุขอนามัยดี ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลดอนตะหนิน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านสะอาด ตำบลสะอาด และอำเภอสะอาดต่อไป
     วันศุกร์ ที่ 25 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มอบหมายให้รองนายกฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะหนิน พร้อมทีมครูฝึกตำบลดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติไปสู่วิถีชีวิต ณ บ้านดอนตะหนิน ม.5 ต.ดอนตะหนิน โดยชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
     วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานมอบห้องน้ำ ให้แก่ นางสอง แก้วดอนรี ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านดอนรี ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
        วันที่ 16 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. ชมรม อสม. ร่วมกับ อบต.ดอนตะหนิน และ รพ.สต.ทองหลางน้อย ได้ร่วมออกดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตามโครงการอบรมอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนตะหนิน
      วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน และคณะครู นักเรียน และประชาชนชาวตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ ในช่วงวันพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
        วันที่ 15 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. ชมรม อสม. ร่วมกับ อบต.ดอนตะหนิน และ รพ.สต.ทองหลางน้อย ได้ร่วมออกดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตามโครงการอบรมอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนตะหนิน
         วันที่ 15 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. ชมรม อสม. ร่วมกับ อบต.ดอนตะหนิน และ รพ.สต.ทองหลางน้อย ได้ร่วมออกดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตามโครงการอบรมอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนตะหนิน
     วันที่ 11 ส.ค.2560 เวลา 06.00 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ส.อบต. และประชาชนชาวตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะหนิน และได้ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
         วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหาร ปลัดฯ จนท. อบต.ตอนตะหนิน ตัวแทน อสม. และประชาชนชาวตำบลดอนตะหนินได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมผู้นำการสร้างสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันนี้ที่ 8 เดือน 8 พ.ศ.2560 เวลา 08.50 น. ชุดครูฝึกระดับตำบลได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงฯสู่ประชาชนจนเป็นวิถีชีวิต ณ บ้านกรวย ม.12 และบ้านเกาะ ม.13 ตำบลดอนตะหนิน
           วันที่ 8 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. ชมรม อสม. ร่วมกับ อบต.ดอนตะหนิน และ รพ.สต.ทองหลางน้อย ได้ร่วมออกดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตามโครงการอบรมอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนตะหนิน 999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938
วันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และแกนนำ อสม. ทั้ง 13 หมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผู้นำการสร้างสุขภาพ ด้วยวิธีการเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin
วันนี้ที่ 1 ส.ค.2560 เวลา 09.00 น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกอบต.ดอนตะหนินได้มอบหมายให้รองนายกฯปลัดฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับครูฝึกระดับตำบลดำเนินงานโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ที่บ้านดอนรี ม.7 , บ้านกระเบื้อง ม.8 ประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาก แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41
สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55
kubet ไทยคาสิโนออนไลน์
     ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมเเซมเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมมีสภาพชำรุดให้กลับมาใช้ได้เป็นปกติ นั้น      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ เเละหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.