แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,572,758

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มู่ที่ 10 บ้านขามใหม่พัฒนา ซอยข้างศาลาประชาคม

  ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสมบูรณ์ ถนนสายหน้าฟาร์มไก่หนองสมบูรณ์

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไทยสามัคคีซอยหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ศรีนาม

  การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะแบกบาน

  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ประจำเดือนเม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ประจำเดือนเมษายน

  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ รับเรื่องราวร้องทุกข์และการปฏิบัต

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ รับเรื่องราวร้องทุกข์และการปฏิบัติงานด

  ประกาศราคากลางโครงการก่่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert ) แทนท่อ คลส. เดิม บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะแบกบาน

  ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จุดบ้านนางมะลิ เกษทองถึงบ้านนายจรูญ

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงปูผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวทางเดิม บ้านหนองแวง หมู่ท

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงปูผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวทางเด

  ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

  รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่นตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
One Stop Service (OSS)
อิเล็กทรอนิกส์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.